Декларации

...

Зареждане и визуализация на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ

ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ предоставя възможност на всеки потребител да зареди декларации по чл. 69 и чл. 70 и да ги визуализира върху КВС картата. След зареждане и визуализация имотите на всеки арендатор ще бъдат оцветени в различни цветове.

Правно основание

Програмата позволява да заредите декларациите по чл. 69 и чл. 70, така ще можете да видите на картата къде са разположени имотите за които имате правно основание. Справката ще ви покаже колко е големината на блока и за какъв процент от него имате правно основание. Освен декларациите по чл. 69 и чл. 70 в програмата може да заредите и .DBF файл /той се изготвя от Общинската служба по земеделие/. Ако заредите такъв файл в програмата ще видите правното основание на всички ползватели и ще може да определите кой има преобладаващо правно основание за всеки един блок в землището.

...
...

Бели петна

ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ генерира справка с белите петна в землището. Това са всички имоти, за които нито един ползвател в землището няма правно основание и не присъстват в декларациите по чл 69 и чл 70 от ППЗСПЗ. За целта трябва да разполагате с правното основание на всички ползватели в землището (декларация по чл.69 и по чл. 70 от ППЗСПЗ в .CSV формат или .DBF файл генериран от Общинската служба по земеделие) и да ги заредите в ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ.

...

ИЗГОТВЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЗА ОЧЕРТАВАНЕ В ИСАК

Едно от най-важните предимства на ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ е възможността предварително сам да очертаеш обработваните от теб земеделски блокове. След това с едно натискане на мишката да създадеш..

Прочетете повече

...

РАБОТА С НАВИГАЦИИ и GPS УСТРОЙСТВА

С ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ може да сваляте и да зареждате файлове от навигации (Trimble, Topcon, Muller, Leica и др.), GPS устройства в ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ изключително бързо и лесно...

Прочетете повече

...

ЗАРЕЖДАНЕ НА КВС И ТРАСИРАНЕ НА ИМОТ

ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ дава възможност за зареждане на КВС върху сателитна снимка. Така лесно може да провериш работи ли се определен имот, къде се намира, кой е неговият собственик...

Прочетете повече