Очертаване

Всеки земеделски производител знае че за да получава субсидии от ЕС трябва да очертае блоковете които обработва в програмата ИСАК в съответната Общинска служба по земеделие.

ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ предоставя три варианта за очертаване на блокове и имоти, намалявайки до минимум шанса от грешки и застъпвания. След като очертаете блоковете програмата създава Shape файлове, които да занесете в Общинската служба по земеделие при очертаването в ИСАК.

...

Ръчно очертаване на блокове

Първият начин за очертаване на блокове в ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ е чрез ръчното им изчертаване върху сателитна снимка, карта на Google MAPS или карта на Bing. Очертаването става по същият начин като в системата ИСАК. Този метод е лесен, но е с намалена точност.

Очертаване на блокове с помоща на КВС

Вторият начин за очертаване е чрез избиране на имотите попадащи в блока. Като подложка се показка КВС и вие указавате кои имоти влизат в очертавания блок. Чрез този метод може да създадете блок с един имот т.е. да заредите в ИСАК имот който работите в реални граници. При този метод точността е много голяма защото се ползват координатите от КВС и е много полезен при очертаване на имоти обработвани в реални граници.

...
...

Очертаване на блокове с ръчен GPS и навигация

Ако разполагате с ръчен GPS или навигационна система можете да прехвърлите границите на блока от съответното устройство и да ги заредите в ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ. При този метод на очертаване точността с ръчен GPS е от 1 – 3 метра, а при навигационна система е много по-голяма, като варира от 2 см до 30 см в зависимост от устройството с което разполагате. Програмата поддържа работа както с ръчни GPS, които са по-евтини, но точността им е по малка, така и с навигационни системи, които се монтират стационарно в машината и при тях точността е много голяма. ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ работи с файлови формати GPX, KML, SHP, CAD, CSV, като за ваше улеснение можете да качвате едновременно по няколко файла в програмата.

Очертаване на блокове чрез Shape файл от ОСЗ

Ако в землището има сключено споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ, то може да вземете от ОСЗ Shape файл с границите на блоковете както са по споразумението. Този файл се зарежда в ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ и така върху сателитна снимка или върху КВС може да видите къде точно са вашите блокове. От програмата тези блокове може да бъдат заредени в ръчен GPS или в навигационната система на машина /трактор, комбайн и др./ и така си гарантирате, че границата на блока по споразумение ще съвпадне с реалната граница на блока на полето. Създадените блокове може да запишете във файл който предадете при очертаването в ОСЗ т.е. границите по споразумение ще съвпаднат с тези които очертавате в ИСАК. Ако няма сключено споразумение може да свалите от страницата на ДФЗ Shape файл с границите на блоковете от миналогодишното очертаване. Този файл се зарежда в програмата и може да бъде коригиран ако има промени в блоковете. Това начин на създаване на блокове е най-точен и така се намалява до минимум шанса от грешки и застъпвания.

...
...

ИЗГОТВЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЗА ОЧЕРТАВАНЕ В ИСАК

Едно от най-важните предимства на ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ е възможността предварително сам да очертаеш обработваните от теб земеделски блокове. След това с едно натискане на мишката да създадеш..

Прочетете повече

...

РАБОТА С НАВИГАЦИИ и GPS УСТРОЙСТВА

С ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ може да сваляте и да зареждате файлове от навигации (Trimble, Topcon, Muller, Leica и др.), GPS устройства в ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ изключително бързо и лесно....

Прочетете повече

...

ЗАРЕЖДАНЕ НА КВС И ТРАСИРАНЕ НА ИМОТ

ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ дава възможност за зареждане на КВС върху сателитна снимка. Така лесно може да провериш работи ли се определен имот, къде се намира, кой е неговият собственик...

Прочетете повече